แผ่นที่ใช้ร่วมกันเป็นประเพณีในวัฒนธรรมจีนและอินเดียและอื่น ๆ เนื่องจากประเพณีกำหนดให้ผู้คนประสานงานการกระทำทางกายภาพของตนอาจทำให้พวกเขาประสานงานการเจรจากันได้ เพื่อหาพวกเขาถามผู้เข้าร่วมการศึกษาคนแปลกหน้าทั้งหมดกับอีกคนหนึ่งเพื่อจับคู่ในการทดลองในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรอง