เตือน ปชช.ระวังเกิดภาวะโรคเครียดหน้าแล้ง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนระวังเกิดภาวะโรคเครียดในช่วงฤดูแล้งที่อากาศร้อนจัด ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ที่จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคเครียด และภาวะซึมเศร้า เป็นอันตรายแก่ชีวิต พร้อมเดินหน้าจัดตั้งสุขศาลาประจำหมู่บ้านเพื่อคัดกรองคนไข้ และลดความแออัดสถานพยาบาล หลังพบประชาชนเริ่มมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคเครียดและโรคประจำฤดูเป็นจำนวนมาก

กาฬสินธุ์/ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สามัคคี บ้านนาเรียง 12ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ น.พ.สุพรรณ ศรีธรรมมา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12พร้อมด้วย น.พ.พิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กูล สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานและมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล อสม. ในการขับเคลื่อนการทำงานและบริการประชาชน โดยมีนายสุรสิทธิ์ บรรพกลม นายก อบต.สามัคคี นางสุดารัตน์ บรรพกลม ผู้อำนวยการ รพ.สต.สามัคคี เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล และประชาชน ร่วมต้อนรับเป็นจำนวนมาก

น.พ.สุพรรณ ศรีธรรมมา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 กล่าวว่า ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีภารกิจเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ รพ.สต.สามัคคี ที่ยกระดับจากสถานีอนามัยเมื่อปี 2551ซึ่งผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนตำบลสามัคคี 15หมู่บ้านสูงสุด บรรลุตามเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ โดยมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อคุณภาพการให้บริการด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 3ดี คือ บรรยากาศดี การบริหารจัดการดี และการบริการดี ทั้งนี้ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของพี่น้องประชาชน

“ในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาล ที่สภาพอากาศแปรปรวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน ที่หากปรับตัวไม่ทัน หรือเตรียมการป้องกันไม่พร้อม อาจเกิดปัญหาต่อสุขภาพ จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดทั้ง อสม.และผู้นำชุมชน รณรงค์ประชาชนรักษาสุขภาพ ทั้งอาหาร น้ำดื่ม ต้องใหม่ สด สะอาด ไม่มีแมลงวันตอม ที่จะเป็นการป้องกันโรคท้องร่วงและโรคติดต่อทางเดินอาหาร”

น.พ.สุพรรณ กล่าวอีกว่า อีกโรคที่ต้องระวังในฤดูแล้งที่จะถึงก็คือโรคเครียด ที่มีสาเหตุหลายประการ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด อาจเป็นตัวเร่งให้เกิดโรคเครียดได้ง่าย ดังนั้น ประชาชนควรหาวิธีบำบัดอาการเครียด ด้วยการหมั่นออกกำลังกาย ทำจิตใจให้แจ่มใส อยู่ในที่ที่อากาศปลอดโปร่ง ก็จะเป็นวิธีการลดความเครียดได้เป็นอย่างดี