สมองที่สำคัญต่ออารมณ์และความจำ

ความทุกข์ยากในชีวิตและเพิ่มการประมวลผลของระบบประสาทในช่วงเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจรวมถึงการเพิ่มความถี่ของความทรงจำที่เจ็บปวดล่วงล้ำและความทุกข์ที่พวกเขาก่อให้เกิดตามการศึกษาใหม่ในทางชีวภาพจิตเวช ประสาทความรู้ความเข้าใจและการประมวลผลระบบประสาทที่เพิ่มขึ้นพบในบริเวณสมองที่สำคัญต่ออารมณ์และความจำ

การระลึกถึงเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจโดยไม่สมัครใจเป็นอาการหลักของโรคความเครียดหลังถูกทารุณกรรม (PTSD) และการค้นพบนี้สามารถช่วยอธิบายได้ว่าทำไมบางคนมีความอ่อนไหวต่อผลกระทบของประสบการณ์ที่เจ็บปวดและผู้อื่นมีความยืดหยุ่น การทำความเข้าใจว่าทำไมบางคนพัฒนาความคิดล่วงล้ำของเหตุการณ์ที่เครียดหรือบาดแผลและคนอื่นทำไม่เป็นขั้นตอนที่สำคัญต่อการป้องกันและรักษาโรคเครียดหลังถูกทารุณกรรม