รถรับจ้างขนของ จะพ่วงแบตเตอรี่เองทั้งที รู้หรือไม่จะทำอย่างไรให้ปลอดภัย

รถรับจ้างขนของ จะพ่วงแบตเตอรี่เองทั้งที รู้หรือไม่จะทำอย่างไรให้ปลอดภัย หลายครั้งที่อยากจะพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ด้วยตัวเอง ก็คงจะอดกังวลไม่ได้ ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ทั้งอาจจะทำผิดวิธี พ่วงแล้วไฟไม่ติด หรือผิดขั้นตอนก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ชวนเครียดอยู่ไม่น้อย

แบตเตอรี่รถยนต์ถือเป็นหัวใจหลักในการใช้งานเลยก็ว่าได้ เพราะไม่ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้น ก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมได้เสมอ ซึ่งแบตเตอรี่รถยนต์นั้น จะทำหน้าที่จัดเก็บและจ่ายกระแสไฟฟ้า บางครั้งที่มักประสบปัญหาแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ไม่สามารถสตาร์ทเครื่องได้ การแก้ไขปัญหาที่นิยมกันก็คงจะหนีไม่พ้นการพ่วงแบตเตอรี่นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม การพ่วงแบตเตอรี่ถือว่ามีความเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ หากไม่ระมัดระวังและรู้วิธีการที่ถูกต้อง

เลือกแบตเตอรี่รถยนต์

– ในการเลือกแบตเตอรี่รถยนต์นั้น จะต้องมีมาตรฐาน ได้รับเครื่องหมายการรับรองจาก มอก. เพื่อทดสอบความปลอดภัย
– เลือกแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และค่ามาตรฐานเท่ากับค่าของรถยนต์
– มีความจุไฟฟ้าเหมาะสมกับปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของรถ หากมีการติดตั้งอุปกรณีที่ต้องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมา ก็จะต้องเลือกแบตเตอรี่ที่มีแอมแปร์มากกว่าของเดิม

การพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์

การพวงแบตเตอรี่รถยนต์นั้น ถือเป็นการจัดการที่ต้องอาศัยความรอบคอบและระมัดระวังเป็นอย่างมาก แต่ก็สามารถทำได้ง่ายๆ ดังต่อไปนี้

– ตรวจสอบว่าไม่ได้ทำการพ่วงแบตเตอรี่ใกล้สถานที่ที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ
– ตรวจเช็คแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่ เพราะแบตเตอรี่ขนาด 6v. หรือ 24v. ไม่สามารถนำมาพ่วงกับแบตเตอรี่ขนาด 12 v. ได้ เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการระเบิด
– ดับเครื่องยนต์ให้สนิท
– เช็คสภาพแบตเตอรี่โดยดูจากที่วัดแบตเตอรี่ หรืออาจใช้ที่วัดความถ่วงจำเพาะ โดยสังเกตจากสีของที่วัดที่บอกประจุไฟของแบตเตอรี่
– เช็คว่าขั้วแบตเตอรี่ทั้งบวกและลบสะอาด หากจะทำความสะอาดให้นำน้ำรอดราดที่ขั้วแบตได้เลย
– ห้ามให้สายพ่วงแบตเตอรี่สัมผัสกันโดยเด็ดขาด
– เริ่มต้นการพ่วงโดยการนำสายพ่วงสีแดงหรือขั้วบวก ต่อเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่ที่ต้องการพ่วง แล้วค่อยต่อกับแบตเตอรี่ที่ด้านบวก
– นำสายพ่วงแบตเตอรี่สีดำหรือขั้วลบต่อเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่ดี แล้วต่อสายสีดำกับขั้วลบของแบตเตอรี่ที่ต้องการพ่วง
– ติดเครื่องยนต์ที่แบตเตอรี่ เพื่อให้รอบของเครื่องเดินเบา
– ห้ามเปิดไฟหน้าในการสตาร์ทเครื่องยนต์โดยเด็ดขาด เพราะกำลังไฟจะตกได้ และเกิดความเสียหายตามมา
– สตาร์ทเครื่องยนต์ที่แบตเตอรี่ไม่ดี เมื่อเครื่องติดนำสายพ่วงแบตเตอรี่ออก ในลักษณะของการย้อนกลับที่ต่อมาในขั้นต้น
– เมื่อทำการพวงแบตเตอรี่ให้เสร็จ แล้วเร่งเครื่องไว้ที่ 2,000 รอบ เป็นอันเสร็จสิ้น
– เมื่อทำการพ่วงเรียบร้อยและถอดขั้วต่อจนครบแล้ว ให้นำรถเข้าไปตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่อีกครั้ง