พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช

แม้ไม่ได้ศึกษามาทางด้านการแพทย์ แต่หากสนใจใคร่รู้ความเป็นมาของการถือกำเนิดจนถึงการตายของมนุษย์ ที่พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช มีให้ได้ศึกษากันลงลึกไปจนถึงชิ้นส่วนภายในร่างกายกันเลยทีเดียว ที่นี่เป็นสถาบันผลิตแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส มีห้องจำลอง, การปฏิบัติงานทางพยาธิวิทยาที่ตึกเสาวภาคย์ แสดงระบบการทำงานของหัวใจปกติและโรคหัวใจ

พัฒนาการและความพิการแต่กำเนิดของทารก รวมทั้งโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ที่พบได้บ่อยในเพศชายและหญิง พร้อมแนวทางการรักษาและป้องกัน จัดแสดงด้วยสิ่งของจริงพร้อมหุ่นจำลองประกอบ สำหรับคนใจกล้า ต้องแวะพิพิธภัณฑ์นิติเวชวิทยา สงกรานต์ นิยมเสน ที่จัดแสดงเกี่ยวกับชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ที่ตายด้วยโรคตามธรรมชาติและตาย โดยผิดธรรมชาติ จัดแสดงเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดต่างๆ วัตถุพยานจากคดีต่างๆ เช่น คดีฆาตกรรม ฆ่าตัวตาย อุบัติเหตุ มีการจัดแสดงกะโหลกศีรษะจำนวนมาก ที่ได้จากการทดลองยิง เพื่อการศึกษาทิศทางบาดแผลในระยะต่างๆ รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการชันสูตรพระบรม ศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 และมีการจัดแสดงศพต่างๆ เช่น ศพซีอุย ศพไม่เน่า และเสื้อผ้าในวันเกิดเหตุของคดีนวลฉวี หากสนใจเรื่องวิวัฒนาการมนุษย์ ที่พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์และห้องปฏิบัติการสุด แสงวิเชียร ได้รวบรวมไว้ แผนภูมิวิวัฒนาการของสัตว์กลุ่มไพรเมตตั้งแต่ 70 ล้านปีจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา และพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน ให้ได้ศึกษาร่างกายมนุษย์อีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand