ฝุ่นพิษภาคเหนือวิกฤตหนัก 8จว.อ่วมทุกสถานี

ฝุ่นพิษภาคเหนือวิกฤตหนักเมืองแพร่พุ่ง 142 มคก./ลบ.ม. ลำปางก็วิกฤติอ่วมทุกสถานี รวม 8 จังหวัดภาคเกินมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ทุกพื้นที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) มีค่าฝุ่นละออง 15-40 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก-ปานกลาง

ขณะที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือเมื่อเวลา 10.00 น. พบ 1. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 44 – 166 มคก./ลบ.ม.ปริมาณ ฝุ่นละออง PM10 เพิ่มสูงขึ้นกว่าวันก่อนหน้าทุกสถานี 2. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 28 – 142 มคก./ลบ.ม. ปริมาณ ฝุ่นละออง PM2.5 เพิ่มสูงขึ้นกว่าวันก่อนหน้าทุกสถานี คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีมาก- มีผลกระทบต่อสุขภาพ

โดยพื้นที่ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน ได้แก่ จ.เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง 51 มคก./ลบ.ม. ต.สุเทพ อ.เมือง 77 มคก./ลบ.ม. จ.ลําปาง ต.พระบาท อ.เมือง 108 มคก./ลบ.ม. ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 117 มคก./ลบ.ม. ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 138 มคก./ลบ.ม. ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 112 มคก./ลบ.ม. จ.ลําพูน ต.บ้านกลาง อ.เมือง 71 มคก./ลบ.ม.จ.แม่ฮ่องสอน ต.จองคํา อ.เมือง 51 มคก./ลบ.ม. จ.น่าน
ต.ในเวียง อ.เมือง 65 มคก./ลบ.ม. ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 51 มคก./ลบ.ม. จ.แพร่ ต.นาจักร อ.เมือง 142 มคก./ลบ.ม.จ.พะเยา ต.เวียง อ.เมือง 55 มคก./ลบ.ม. จ.ตาก ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 51 มคก./ลบ.ม. ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง 55 มคก./ลบ.ม. ภาคกลาง จ.สระบุรี ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 51 มคก./ลบ.ม.