ความสำคัญของการจดจำรูปแบบ

การวินิจฉัยการบาดเจ็บปอดเนื่องจากการสูบไออาจทำโดยการสร้างความสัมพันธ์ชั่วคราว การเปลี่ยนแปลงในนิสัยการสูบไอและการโจมตีของโรคปอด, การแยกสาเหตุอื่นของโรคปอดและการรักษาเสถียรภาพหรือการปรับปรุงด้วยการหยุดสูบไอ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจดจำรูปแบบต่อไปนี้ที่เห็นด้วย โรคปอดอักเสบจากภูมิไวเกิน

การค้นพบโดยทั่วไปของ CT รวมถึงความโดดเด่นของปอดบนพื้นผิวที่มีความสมมาตรและความทึบแสงของกระจกพื้นกลางที่กำหนดไว้ไม่ดีและบางครั้ง เฮนรี่และทีมสังเกตการปรับปรุงหลังจากการหยุดหายใจของแอนติเจนเลือดออกในถุงกระจาย แม้ว่าการถ่ายภาพรังสีทรวงอกหรือ CT เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะแยกแยะจากสาเหตุอื่น ๆ ของความรุนแรงในปอดเฉียบพลัน – ความทะเยอทะยาน, อาการบวมน้ำ, การติดเชื้อ ฯลฯ ผู้ป่วยอาจเป็นโรคโลหิตจางและล้างหลอดลม