การปรับปรุงรูปแบบการจ่ายเงินปัจจุบัน

ชาวนาผู้สูงอายุจำนวน 3,5 ล้านคนที่ถือบัตรสวัสดิการของรัฐอาจได้รับค่าเบี้ยประกันภัยรายปีเพิ่มขึ้นเป็นอัตราคงที่ 1,000 บาทต่อเดือนเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถรับมือกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ดีรองนายนุมนท์ภิญโญสินวัฒน์กล่าวในวันจันทร์ อัตราใหม่คือการปรับปรุงรูปแบบการจ่ายเงินปัจจุบันในอัตรา 600 บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่มีอายุ 60-69 ปีที่ผ่านมา 700 บาทสำหรับ 70-79 800 บาทต่อ 80-89 และ 1,000 บาท

สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 90 ปี การปรับขึ้นค่าแรงเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์ มาตรการอื่น ๆ ในข้อเสนอนี้รวมถึงค่าเช่าบ้าน 400 บาทสำหรับผู้อาวุโสชาวไทยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ไม่มีบ้านของตนเอง ค่าเบี้ยเลี้ยง 500 บาทต่อเดือนสำหรับการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ต้องเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลซึ่งอาจได้รับเงินสนับสนุนจากบัตรสวัสดิการค่าโดยสารรถไฟและรถบัส และการฝึกอบรมวิชาชีพในการดูแลผู้สูงอายุที่มีเตียงเสริมสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการ “เฟส 2” เพื่อพัฒนาทักษะและให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าของรัฐในการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการรักษาในชุมชนเพื่อแลกกับค่าแรงขั้นต่ำ 308 – 313 บาทต่อวัน