กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือไปรษณีย์ขายสินค้าเกษตรในตลาด e – Market

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับไปรษณีย์ไทย ทำการตลาด e –market ขายสินค้าเกษตรบนเว็บไซต์ Thailandpostmart.com นำร่องเกษตรกร 3 กลุ่ม

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทำการตลาด e –market ขายสินค้าเกษตรทั้งผลผลิตสดและแปรรูปเกรดพรีเมียมบนเว็บไซต์ Thailandpostmart.com โดยไปรษณีย์ไทยจะเป็นสื่อกลางในการขนส่งสินค้าเกษตรถึงผู้บริโภคภายใน 24 ชั่วโมง การชำระเงิน และโฆษณาสินค้าการเกษตรผ่านสื่อต่าง ๆ ด้านราคาเกษตรกรจะเป็นผู้กำหนดเองได้ โดยช่วงแรกกรมส่งเสริมการเกษตรจะคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มนำร่อง 3 กลุ่ม คือ แปลงใหญ่ Young Smart Farmer (YSF) และวิสาหกิจชุมชน รวมถึงเกษตรกรที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ฟรีที่ไปรษณีย์ไทยสาขา 200 แห่งทั่วประเทศที่เป็นจุดขาย

สำหรับระยะเริ่มต้นโครงการ กรมฯ เตรียมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาด e –market แก่เกษตรกร และเตรียมคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรนำร่องที่มีศักยภาพในตลาดออนไลน์ โดยปัจจุบันมีสินค้าของวิสาหกิจชุมชนที่คัดเลือกเพื่อเตรียมเข้าร่วมโครงการกับไปรษณีย์ไทย 60 รายและเริ่มขายสินค้า 3 ราย คือ วิสาหกิจชุมชนหมูทุบ ตำบลต้นโพธิ์ วิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแก้ว และวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตําบลน้ำเกี๋ยน ด้านเกษตร YSF จะเริ่มต้นจากกลุ่ม YSF จังหวัดเชียงราย เนื่องจากมีความเข้มแข็งและมีผลผลิตทางการเกษตรแบบสดและแปรรูปหลากหลาย อาทิ เมล่อน ข้าวโพดหวาน ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ฯลฯ ส่วนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่อยู่ในช่วงคัดเลือกกลุ่มที่มีความพร้อม โดยจะเริ่มทดลองจำหน่ายผลลำไยก่อน

“การขยายผลตลาด e-market ทุกกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพ กรมส่งเสริมการเกษตรจะประสานความร่วมมือจัดทำฐานข้อมูลสินค้าเกษตรของเกษตรกรเชื่อมโยงกับระบบของไปรษณีย์ไทย โดยมีหน่วยงานส่วนกลางและระดับจังหวัดขับเคลื่อนและสนับสนุนในทุกพื้นที่ รวมถึงจัดตั้งหน่วยงานไปรษณีย์ในพื้นที่ระดับตำบลเป็นมิติสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ” นางดาเรศร์ กล่าว

ทั้งนี้ ภายในปี 2561 ตั้งเป้าผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ 100 ราย จากแผนพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 4,850 ราย ใน 77 จังหวัด ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีประกอบธุรกิจเกษตรกรรมและเป็นผู้นำด้านการเกษตร 4.0 เพื่อให้มีความพร้อมต่อการส่งออกในยุคดิจิทัล.-สำนักข่าวไทย