กรมบัญชีกลางเร่งสางปัญหาลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข

กรมบัญชีกลางเตรียมสางปัญหากับกระทรวงสาธารณสุข กรณีออกระเบียบห้ามจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวเพิ่ม ยืนยันไม่กระทบแพทย์ชนบท

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงกรณีกรมบัญชีกลางได้ออกระเบียบกระทรวงการคลังในการยกเลิกการจ้างพนักงาน หรือลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ว่า แผนดำเนินการดังกล่าวทางกรมบัญชีกลางได้ทำตามคำสั่งมติคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการจัดระเบียบปริมาณพนักงานและลูกจ้างข้าราชการให้มีความเหมาะสมมากขึ้น และได้หารืออย่างรอบครอบมาแล้วก่อนหน้านี้ กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ดำเนินการตามมติ ครม.

ในช่วงบ่ายวันนี้ (23 พ.ค.) เตรียมหารือกับกระทรวงสาธารณสุขในการทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดว่าระเบียบที่ออกมาเป็นระเบียบที่ใช้กับทุกหน่วยงานราชการในการกำหนดอัตราจำนวนลูกจ้าง ไม่ได้จำกัดเฉพาะลูกจ้างในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขเพียงแห่งเดียว เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดกรณีแพทย์ชนบทเตรียมเดินทางมายังกระทรวงการคลัง เพื่อขอความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว ยืนยันว่าในหน่วยงานแพทย์ชนบทมีงบประมาณรองรับการจ้างอยู่แล้ว ไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบที่ประกาศออกมา. – สำนักข่าวไทย